Çınardere Mahallesi. Özçelik Sokak. No: 8/A Pendik, İstanbul - Türkiye

KVKK Politikamız için tıklayınız.

NETFARMA İLAÇ VE PREMİKS SAN. LTD. ŞTİ. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

1. GİRİŞ
NETFARMA İLAÇ VE PREMİKS SAN. LTD. ŞTİ. (“Netfarma İlaç”) Veteriner İlaçları Üretim işlemlerini yürütmektedir. Yürüttüğü faaliyetlerde kişisel verilerin korunmasına önem vermekte ve iş ve işlemlerinde öncelikleri arasında kabul etmektedir. Netfarma İlaç Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nca (“Kanun”) belirlenen kişisel veri işleme usul ve esaslarının Netfarma İlaç organizasyon ve iş süreçlerinin uyumuna yönelik temel düzenlemedir. Netfarma İlaç bu Politika prensipleri doğrultusunda, üst düzey sorumluluk ve bilinciyle kişisel verileri işlemekte ve korumakta, kişisel veri sahiplerini bilgilendirerek gerekli şeffaflığı sağlamaktadır.
1.1. Amaç
Bu Politikanın amacı, Kanun ve ilgili diğer mevzuat ile öngörülen usul ve esasları, Netfarma İlaç organizasyon ve süreçlerine uyumlulaştırılarak, faaliyetlerinde etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamaktır. Netfarma İlaç kişisel verilerin işlenmesi ve korunması için bu Politika ile her türlü idari ve teknik önlemleri almakta, gerekli iç prosedürler oluşturmakta, farkındalığı arttırmakta, bilincin sağlanması için gerekli tüm eğitimleri yapmaktadır. Hissedarlar, yetkililer, çalışanlar ve iş ortaklarının Kanun süreçlerine uyumları için, gerekli tüm önlemler alınmakta, uygun ve etkin denetim mekanizmaları kurulmaktadır.
1.2. Kapsam
Politika, Netfarma İlaç iş süreçlerinde otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilen bütün kişisel verileri kapsamaktadır.
1.3 . Dayanak
Politika, Kanun ve ilgili mevzuata dayanmaktadır. Kişisel veriler, 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK, Veteriner Tibbi Ürünler Hakkinda Yönetmelik, Veteriner Hekimliği Mesleğinin Icrasina, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Ile Odalarinin Teşekkül Tarzina Ve Göreceği Işlere Dair 6343 Sayili Kanun, 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu ve Mevzuatı, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanması Hakkında Kanun, 132 sayılı Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Kuruluş Kanunu, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununu, 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve diğer ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülükleri yerine getirmek için işlenmektedir.
Yürürlükteki mevzuat ve Politika arasında uyumsuzluk olduğu hallerde yürürlükteki mevzuat uygulanır. İlgili mevzuat tarafından öngörülen düzenlemeler, Politika ile Netfarma İlaç uygulamalarına dönüştürülmektedir.

Bize Ulaşın:

 Çınardere Mahallesi. Özçelik Sokak. No: 8/A Pendik, İstanbul.

(0216) 397 39 05

info@netfarma.com.tr

(216) 397 39 05

 Pts - Cum: 9:00 - 18:00

Kimler Online:

149 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi